SOFTDATA d.o.o. SDMS CESTA

Aplikacija Geodezija

Geodezija je aplikacija, namenjena vsem uporabnikom, ki potrebujejo podatke geodetskih služb, kot so podatki zemljiškega katastra, podatki digitalnih katastrskih načrtov, lastninsko-pravnih odnosov na parcelah (INKAT) in vseh oblik topografskih načrtov. Zaradi zahtev po čisti topologiji podatkov v geodeziji, aplikacija vsebuje topološki editor, s pomočjo katerega je možno vektorske podatke topološko editirati in izvajati topološke kontrole. 

Ker so prostorske obdelave podatkov (OverLay), zelo pogosta dejavnost v geodeziji, jih lahko izvajate v vseh znanih prepogojih, kot so: preseki, unije, združevanja, razdruževanja, grupiranje,…

Aplikacija Geodezija je sposobna preko ODBC-ja direktno pristopati k INKAT podatkom, brez predhodnih predelav.

Za geodete pa smo poleg vsega naštetega pripravili tudi možnost zajema, obdelave in predaje ZKV točk, ter geodetski kalkulator, za natančen zajem podatkov iz terena.

Kultura       Število Procent 
CESTA         2    0.33 
DVORIŠCE       42    6.95
FUNKCIONALNI OBJEKT  8    1.32 
GARAŽA         4    0.66 
GOSPODARSKO POSLOPJE 43    7.12 
GOZD         27    4.47 
NEPLODNO       109    18.05 
NJIVA         42    6.95 
PARK          7    1.16 
PARKIRIŠCE       2    0.33 
PAŠNIK        25    4.14 
POSLOVNA STAVBA    22    3.64 
POT          81    13.41 
SADOVNJAK       2    0.33 
STANOVANJSKA STAVBA  41    6.79 
STAVBA         8    1.32 
TRAVNIK       122    20.20 
VODOTOK        3    0.50 
ZELENICA       13    2.15