SOFTDATA d.o.o. SDMS CESTA

Geografski Informacijski Center

Za potrebe upravljanja GIC centrov na občinah smo razvili aplikacijo GIC Občine, katera lahko posreduje odgovore na naslednje naloge :

  • Katere nepremičnine so v lasti občine?
  • Kje v občini se nahaja občinsko nepremičninsko premoženje?
  • Kakšna je vrednost občinskega nepremičninskega premoženja?
  • Kdo upravlja z občinskim nepremičninskim premoženjem?
  • V kakšnem stanju je komunalna in cestna infrastruktura v občini?
  • Kakšen je prostorski plan občine?
  • Kakšno je demografsko stanje prebivalstva v občini?

Poleg nepremičninske evidence, se na GIC obcine vzpostavlja tudi evidence za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davkov na nepremičnine ter ostalih taks.

Aplikacija zadovoljuje vsakodne informacijske potrebe občin; poleg tistih za potrebe občine tudi za servisiranje zahtev uporabnikov na lokalni ravni.

Uspešno obvladovanje omenjenih nalog omogoča občini ne samo kakovostno ter učinkovito upravljanje, temveč tudi pozitivne sekundarne učinke (financiranje).