SOFTDATA d.o.o. SDMS CESTA

Tematizacija

Osnovna funkcija SDMS je seveda grafična predstavitev geo-kodiranih podatkov v poljubnih tematskih prikazih, oz. tematizacija.

V SDMS je tematizacija tudi skupek tem, tema pa definicija grafičnega prikaza podatkov iz posamezne podatkovne plasti.

Teme ločimo na nekaj osnovnih tipov, kot so labela, simbol, linija, šrafura, slika ali graf. Seveda pa lahko pri vsakem tipu teme nastavimo poljubne statične ali dinamične parametre, kot so barva izrisa/izpisa, tip simbola, linije oz. šrafure, velikost in naklon izrisa/izpisa in podobno.

Najpomembnejše pri definiciji parametrov teme je seveda dinamičnost, kar pomeni, da se vsaka sprememba podatkov takoj odraža pri njihovem izrisu. To je tudi lastnost, ki bistveno ločuje GIS aplikacije od CAD aplikacij.

SDMS vsebuje tudi orodja za oblikovanje grafičnih elementov (simbolov, tipov linij in tipov šrafur), ki jih nato uporabimo definiranju teme. Prav tako lahko poljubno oblikujemo izrise na tiskalnik, ter jih opremljamo z napisi, legendami,…