SOFTDATA d.o.o. SDMS CESTA

Arhitektura odjemalec/strežnik

Poleg eno-uporabniške verzije programa (single-user) obstaja SDMS tudi v mrežni verziji, ki deluje po arhitekturi odjemalec/strežnik (client/server).

SDMS Server se izvaja na strežniku (Windows NT), ter:

  • na zahtevo odjemalca posreduje željene podatke,
  • v realnem času posreduje odjemalcem vse spremembe v sistemu, in
  • skrbi za varnost ter integriteto baze podatkov.

SDMS Client se izvaja na odjemalcih, ter po priključitvi na strežnik:

  • izvaja pripravljene GIS aplikacije,
  • služi kot razvojni sistem za GIS aplikacije (licenca Toolkit), in
  • služi kot strežnik za internet/intranet odjemalce (licenca WWW Server).

Enouporabniška verzija programa vsebuje poplnoma enake funkcije kot mrežna verzija.