SOFTDATA d.o.o. SDMS CESTA

Pogosta vprašanja
(Urejanje)

Pregled pogostih vprašanj

Kako najhitreje popravim/spremenim vektorski del poligonov

Kako obstoječi bazi podatkov dodam nove podatke?

Kako si kreiram dvojnik baze podatkov?

Kako brišem podatkovno plast?

Kako prepišem del podatkov v novo podatkovno plast?

Kako zapišem vsebino CD-ja z rastri, zapisanega na GURS-u?

Topološki editor: Zakaj se poligon selektira le, ko klinkeš na rob (mejo oz črto) ?

Ali lahko ponovno začnem z risanjem (nadaljevanjem risanja) istega poligona?

Trajen zapis polja tipa formula !

Kako najhitreje popravim/spremenim vektorski del poligonov

Opis problema:- V obstoječi bazi podatkov (npr. Meje občin) bi rad spremenil nekaj mej med občinami.
Za hitro in enostavno urejanje poligonske strukture uporabljamo procedure modula Topološko urejanje (če ga nimate v sistemu, kontaktirajte O avtorjih programa), kjer si določite del ali celotno bazo za urejanje. Sistem vam poligonsko strukturo razbije na polilinije in točke, katere popravite/spremenite/brišete, z GEDIT ([Ime plasti].GEDIT ) Za detajle glej ( Urejanje vektorskih podatkov ). Po končanem editiranju nazaj zgradite poligonsko strukturo, z novimi podatki. Za detajle glej ( Topologija na splošno ).

Kako obstoječi bazi podatkov dodam nove podatke?

Opis problema:- imate struktuirane podatke v ASCII obliki, ki se nanašajo na posamezna naselja. Identifikator sta šifra občine in šifra naselja. Podatki imajo naslednjo obliko - ŠifraObčine;ŠifraNaselja;DATA1;DATA2;DATA3
Postopek dela: - Za obstoječo bazo naselij izvedete Podvoji v raziskovalcu ( Raziskovalec), brišete odvečna polja (in s tem podatke), dodate nova polja (DATA1, DATA2 in DATA3) glej ( Podatkovne plasti). Tako dobimo novo plast, ki jo imenujmo npr. NEWDATA. V aplikaciji izvedete nad to plastjo (NEWDATA) import podatkov (glej Uvoz ), tako da za polja ŠifraObčine in ŠifraNaselje vključite opcijo Povezava -Da . Procedura bo za vsak ASCII zapis (record) na podlagi podatka ŠifraObčine in ŠifraNaselja preverila ali ima enak zapis v bazi NEWDATA, in če je ta zapis enkraten. Če so ti pogoji izpolnjeni se uvoženi podatki dodajo obstoječi bazi NEWDATA.

Kako si kreiram dvojnik baze podatkov?

V raziskovalcu, v objektu Podatkovne plasti, označite želeno podatkovno plast (layer) in po kliku na desno tipko na miški izberite opcijo Podvoji . Kreirala se vam bo enaka struktura z vsemi podatki. OPOZORILO: Ker v sistemu ni dovoljeno podvajanje dolgih in kratkih imen ( Preveri napake), morate spremenite ime in drugo ime nove ali stare baze podatkov, kar storite tako, da po kliku na desno tipko na miški izberete opcijo Lastnosti .

Kako brišem podatkovno plast?

V raziskovalcu markirajte želeno plast, pritisnite tipko Briši ali po kliku na desno tipko na miški izberite Briši. Če plast vsebuje podatke, izbirate med naslednjimi možnostmi:
Briši – plast s podatki
Briši - plast brez podatkov
Briši - samo podatke
OPOZORILO : Po izvedbi brisanja ni možno povrniti zbrisane elemente.
Za detajle glej ( Brisanje podatkovne plasti ).

Kako prepišem del podatkov v novo podatkovno plast?

Uporabite proceduro MakeNewLayer, katera vam filtrirane podatke zapiše v novo podatkovno plast. Za detajle glej EPRESS aplikacija - Zapiši v novo plast.

Kako zapišem vsebino CD-ja z rastri, zapisanega na GURS-u?

Za samodejni zapis rastrskih kart iz GURS - CD-ja, potrebujete naslednje: Mapo Plasti Rastri GURS, Tabele za rastre in Modul PlastiGURS, s procedurami

SetGursRootPath - nastavi izhodiščni direktorij za GURS skenograme
UvozRastrovGurs - uvozi skenograme, ki so imenovani po GURS nomenklaturi
UvozRastrovTifTfw - uvozi poljubne TIF rastre s TFW datotekami
VnosRastra - pomaga pri ročnem vnosu rastra

Modul mora biti definiran v Ob zagonu polju v aplikaciji. Vstavite CD v CD-ROM in v aplikacijo dodajte tematiko Rastri GURS, nato poženite proceduri

SetGursRootPath - in definirajte izhodiščni direktorij (to proceduro poženete samo prvič, naslednjič je ni potrebno, ker je začetni direktorij že opredeljen, razen če je prišlo do njegove spremembe)
Nato
UvozRastrovGURS: Procedura vam po celotnem CD-ju poišče vse rastre in jih zapiše v ustrezen layer.

Za uvoz posameznega rastra, po uporabite proceduro UvozRastrovTifTfw ali VnosRastra
Če procedur ali Layerjev nimate, kontaktirajte

Topološki editor: Zakaj se poligon selektira le, ko klinkeš na rob (mejo oz črto) ?

Pri vstopu v Topološki editor se vse entitete (grafične) razbijejo na polilinije in točke. Polilinije predstavljajo vektorje, točke pa centroide s podatki in vse dvojne linije, se pobrišejo, torej topološki editor je klasičen (pravilen) način editiranja topologije. Ko se zapušča topološki editor, se na podlagi centroidov in vektorjev, ki so okoli centroida, kreira poligon. Vse entitete, ki niso bile uporabljene pri kreiranju poligonov (BUILD), so pozabljene, zato je zelo pomembno da se predhodno kontrolirajo topološke napake. Za detajle glej Kontrola Topologije

Ali lahko ponovno začnem z risanjem (nadaljevanjem risanja) istega poligona?

Opis problema:- Rišem zelo velik poligon. Prekinem risanje in ga v bistvu zaključim. Ali lahko ponovno začnem z risanjem nadaljevanjem risanja) istega poligona?
Ne. Lahko pa se:
a. naknadno dodaja posamezne točke v poligon, ali
b. naredi še en (ali več) poligon, ki natanko meji na prvega, in se jih nato združi (izbrana) v enega z gumbom MRG (Merge), ali pa
c. dela v topološkem načinu (glej Editiranje topologije)

Trajen zapis polja tipa formula !

Opis problema: Vrednost polja, katere vrednost, se izračunava/kreira na podlagi neke formule ali funkcije, želite trajno zapisati v bazo.
Uporabniki, ki imajo registrirano Toolkit orodje, lahko to izvedejo tako da odprejo urejevalnik plasti, in zbrišejo formulo, ne pa tudi polja. Pri shranitvi plasti se bodo vrednosti formule trajno zapisale v polje.
Uporabniki aplikacije GEODEZIJA imajo v meniju prostorske obdelave funkcijo Iz polja v polje (FieldToField), katera vam zapiše vrednost enega polja v drugega, tako da lahko v tem primeru polje tipa formula zapišete v drugo polje.