SOFTDATA d.o.o. SDMS CESTA

Različne možnosti licenciranja

SDMS nudi raznovrstne možnosti licenciranja, ki se prilagajajo potrebam uporabnika. Osnovni tipi licenc so naslednji:

SDMS Toolkit

Popolnoma samostojno okolje za razvoj GIS aplikacij. Uporabniki te licence so tako profesionalni razvijalci aplikacij kot tudi zahtevnejši končni uporabniki, ki bi želeli uporabljati sistem v polni meri.

To je licenca za razvojni modul Toolkit, ki omogoča predelavo obstoječih aplikacij ali pa razvoj popolnoma novih aplikacij po želji uporabnika. Ta licenca deluje kot nadgradnja licence Engine, torej zanj potrebujete tudi le-to. 

SDMS Engine

Modul za izvajanje narejenih SDMS aplikacij. To licenco uporabljajo uporabniki, ki zajemajo oz. vzdržujejo podatke ter izvajo prostorske analize in prikaze. Ponavadi uporabljajo že izdelane in uveljavljene aplikacije (GEOSTAT, EPRESS, Geodezija, Komunala,…).

To je osnovna licenca, ki omogoča normalno izvajanje SDMS aplikacij. To so lahko standardne aplikacije (glej seznam aplikacij) ali pa aplikacije, ki jih uporabnik razvije z razvojnim modulom Toolkit.

SDMS Viewer

Modul za izvajanje SDMS aplikacij, namenjenih samo pregledovanju podatkov.

To je licenca, ki omogoča omejeno izvajanje aplikacij. Onemogočen je vnos, spreminjanje ter brisanje podatkov, prav tako pa tudi uvoz oz. izvoz podatkov in podobne funkcije.

SDMS WWW Server

Vmesnik za uporabo SDMS preko internet/intranet omrežja.

To je licenca za delovanje programa v načinu WWW Server, kar pomeni, da je omogočen pristop živim podatkom na internet/intranet omrežjih z uporabo klasičnih WWW pregledovalnikov.