SOFTDATA d.o.o. SDMS CESTA

Pogosta vprašanja
(SDMS 1.5)

Pregled pogostih vprašanj

Kako importiram aplikacijo in podatke iz SDMS 1.5?

Ali je možen pregled podatkov v "Browse" načinu ?

Kako importiram aplikacijo in podatke iz SDMS 1.5?

V stari verziji SDMS 1.5 imejte v seznamu (LAYERS) vse plasti, ki jih želite prenesti v SDMS. Nato v raziskovalcu izberite iz menija Datoteke-Uvoz-SDMS 1.5 Vse, in pokažite mapo, kjer se nahaja ENGINE.EXE, V opredelitveni maski označite objekte, ki jih želite importirati in pritisnite Uvozi. Označeni objekti se vam bodo uvozili v ustrezna drevesa v SDMS z imenom map Uvoženo-- …Importirale se vam samo strukture objektov, ne pa tudi podatki. Za import podatkov, morate v določeni aplikaciji dodati ustrezno temo za to plast, nad njo pritisniti desno tipko na miški, izbrati Uvoz in ga izvesti po pravilih Uvoz . Pri topoloških plasteh v SDMS 1.5 pazite da imate izbrano topološko plast in topološki sublayer. Vsi šifranti, ki jih vsebuje določena plast, se vam importirajo v tabele.
OPOZORILO: Pri importu topoloških podatkov se importirajo samo topološko čisti podatki, zato je priporočljivo v SDMS15 verziji izvesti kontrolo topologije (VECCHECK in CENCHECK)

Ali je možen pregled podatkov v "Browse" načinu ?

"Browse" kot način pregledovanja podatkov se ni preveč obnesel, ker tu ne govorimo o klasičnih tabelah, temveč so podatki struktuirani precej bolj svobodno (možnost več nizov podatkov, možnost večkratnega niza podatkov, geografski del podatkov). V končni fazi bi bil tabelarični prikaz preveč 'kompliciran', da bi bil uporaben.
Poročilo je najprimernejši prikaz v obliki tabele. Avtomatsko generiranega poročila zaenkrat še ni, spet zato, ker bi bil uporaben le pri enostavnih plasteh. Vendar pa bomo zato v prihodnosti pripravili "čarovnik", ki bo olajšal to opravilo.
Še ena možnost je izvoz na odložišče in nato nadaljnja uporaba v drugi aplikaciji (excel).

Izvoz -> Izberi v ASCII polja ločena z znakom Tabulator, pritisni Naslednji, Pot datoteke klikni na gumbek Izvozi na Odložišče ter nadaljuj po znanem postopku.