SOFTDATA d.o.o. SDMS CESTA

Opis produkta

Opis programa

SDMS je geografski informacijski sistem, ki je bil razvit kot naslednik prostorskega informacijskega sistema SDMS-W. Le-ta se je zaradi svoje prijaznosti do končnega uporabnika že dodobra zasidral v slovenskem in bližnjem prostoru. SDMS vsebuje vse odlike svojega predhodnika ter odpravlja njegove omejitve. Seveda pa je nadgrajen tudi z vsemi spremembami, ki jih narekujejo sodobne tehnologije ter novi načini obdelave prostorskih podatkov.

SDMS lahko služi tudi kot razvojno okolje za izdelavo končnih GIS aplikacij. Aplikacije (naj bodo enostavne ali kompleksne) so lahko dodelane do te mere, da končni uporabnik le-teh ne potrebuje posebnega poznavanja geografskih informacijskih sistemov.

SDMS je edini slovenski geografski informacijski sistem. Avtorji programa delujemo na tem področju že desetletje, kar dokazuje našo dolgoročno strategijo. Prednost domačega programa je seveda tudi to, da smo avtorji vedno in enostavno dostopni ter odprti za reševanje problemov ter realizacijo novih idej.

Osnovne funkcije programa

Osnovne funkcije programa SDMS kot seveda vsakega kvalitetnega geografskega informacijskega sistema bi lahko združili v naslednje tri točke:

 1. grafična predstavitev geo-kodiranih podatkov v poljubnih tematskih prikazih, oz. tematizacija,
 2. poljubne analize geo-kodiranih podatkov na podlagi poljubnih prostorskih in podatkovnih pogojev, oz prostorske analize, in
 3. samostojno razvojno okolje za izdelavo GIS aplikacij, ki omogočajo končnim uporabnikom enostavno uporabo sistema.

Osnovne značilnosti programa

Uporabniški vmesnik programa je strogo prilagojen MS Windows okolju, tako da uporabniki, ki poznajo operacijski sistem, nimajo bistvenh težav z uvajanjem.

Program je napisan v 32-bitni arhitekturi in deluje na operacijskih sistemih MS Windows 95, 98 ali NT 4.0. Strežniški del mrežne verzije programa deluje le na MS Windows NT 4.0 (Server ali Workstation). Tudi sicer je NT 4.0 priporočen operacijski sistem.

Za uporabo programa je popolnoma primeren standardni osebni računalnik, seveda pa velja, da hitrejši oz. zmogljivejši je računalnik, hitreje deluje program. Minimalna priporočena konfiguracija (ne pa tudi nujna) je računalnik s procesorjem Pentium 166 MHz, 32 Mb spomina ter grafično kartico resolucije 1024x768 v 256 barvah, medtem ko je velikost diska odvisna od količine podatkov, ki naj bi jih uporabnik obdeloval.

Objektno orientiran sistem

SDMS je objektno orientiran sistem, gledano iz naslednjih vidikov:

 • Objektno orientirano razvojno okolje

Vse komponente sistema, ki končno sestavljajo GIS aplikacijo, so obravnavani na enak način, kot objekti. To omogoča poenoteno nastavljanje njihovih lastnosti oz. editiranje, iskanje, preverjanje medsebojnih odvisnosti in zaščito.

 • Objektno orientirana baza podatkov

Osnovni element baze podatkov je objekt, ki mu lahko poleg geografske lokacije in oblike priredimo še poljubne podatkovne nize.

 • Objektno orientiran programski jezik

Program ima vgrajen objektno orientiran programski jezik, imenovan SDMS Basic, ki se uporablja za izdelavo kompleksnih aplikacij.

Geografsko orientirana baza podatkov

SDMS ima vgrajeno interno bazo podatkov, ki je kar najbolje prilagojena geo-kodiranim objektom kot osnovnim gradnikom baze. Baza je tudi prostorsko optimizirana za hiter geografski dostop do podatkov, kar je seveda bistvenega pomena pri geografskih informacijskih sistemih. V polni meri ta hitrost pokaže pri velikih količinah podatkov, ki ne upočasnujejo prikaza podatkov.

 • Osnovna entiteta v bazi podatkov je geo-kodiran objekt, ki je lahko točka, polilinija, poligon, pravokotnik, krog, ali lok.
 • V isti podatkovni plasti lahko nastopajo vsi tipi entitet naenkrat.
 • Vsaki osnovni entiteti (record) lahko priredimo en ali več različnih podatkovnih nizov (dataset).
 • Polja se logično lahko združujejo v skupine polj (dataset).
 • Polje je lahko alfanumerično, numerično, datum ali pa poljuben OLE objekt.
 • Interna struktura baze podatkov je optimizirana za hiter dostop do podatkov tudi pri zelo velikih količinah podatkov. Zato program nima praktičnih omejitev pri količini podatkov.

Programski jezik SDMS Basic

SDMS ima vgrajen objektno orientiran programski jezik, ki se imenuje SDMS Basic. Z njim je možno pisati programske module, katerih cilj je olajšati delo končnim uporabnikom, ali pa celo izvesti postopke, ki niso del standardnega orodja.

Sintaksa jezika je podobna sintaksi MS Visual Basic for Applications, ki postaja standardni makro jezik za aplikacije.

Program vsebuje tudi bogat nabor že izdelanih procedur ali funkcij, ki jih lahko uporabimo pri izdelavi aplikacij.

Uporaba zunanjih virov podatkov

 • SDMS omogoča uporabniku direkten in dinamičen dostop do zunanjih relacijskih baz podatkov preko tehnologije ODBC. Te baze podatkov se lahko uporabljajo kot samostojni vir podatkov ali pa relacijsko v povezavi z interno bazo podatkov.
 • SDMS lahko uvaža oziroma izvaža podatke v razna programska orodja, kot so SDMS-W, ARC/INFO, AutoCAD, MS Excel, MS Access,… Z uporabo ASCII formata ali ODBC tehnologije pa se lahko podatki izmenjujejo praktično z vsemi ostalimi programi oziroma bazami podatkov.
 • SDMS zna prikazovati okoli 40 standardnih grafičnih rasterskih formatov, kot so npr. TIFF, JPG, BMP, TGA, PCX, GIF,… Rasterske slike se lahko uporabljajo kot kartografska podloga za ostale vektorske podatke ali pa kot dokumenti, ki so vezani na objekte.