SOFTDATA d.o.o. SDMS CESTA

SDMS Toolkit

SDMS Toolkit je razvojno orodje za izdelavo SDMS aplikacij, ki ga sestavljajo:

 • SDMS Explorer, ki se uporablja za organizacijo vseh komponent, ki sestavljajo aplikacijo. Ta programski modul je po izgledu in funkcijah zelo podoben MS Windows Exporerju (Raziskovalcu), zato je enostaven za uporabo, in
 • orodja, ki se uporabljajo za definiranje posameznih komponent aplikacije. To so:
  • orodja za definiranje podatkovnih plasti in tabel, kot tudi ostalih komponent, ki so vezane na podatkovne plasti (vhodno/izhodne maske, poročila, analize, definicije uvoza/izvoza podatkov),
  • orodja za oblikovanje aplikacije (sama aplikacija, menuji, orodjarne, hitre tipke), in
  • orodja za grafično predstavitev podatkov (tematike, maske izrisa, simboli, tipi linij, šrafure).

Orodja za definiranje podatkovnih plasti in tabel

 • Layer Editor je osnovno orodje, ki se uporablja za definiranje komponent podatkovne plasti (layerja), ki so:
  • struktura podatkov (polja, vrste polj, formule, relacijske povezave),
  • vhodno/izhodne maske,
  • poročila,
  • analize podatkov, in
  • definicije uvoza/izvoza podatkov.
 • Table Editor je orodje za definiranje podatkovnih tabel, s katerim določimo strukturo tabele, njena polja in ključe; poleg tega pa z njim vnesemo oz. uvozimo tudi podatke. Tabele so relacijsko povezane s podatkovnimi plastmi.

Orodja za oblikovanje aplikacije

 • Menu Editor - orodje za oblikovanje osnovnega menuja aplikacije,
 • Toolbar Editor - orodje za oblikovanje orodnih vrstic (toolbar),
 • Hotkeys Editor - orodje za definiranje naborov vročih tipk (hotkey),
 • Application Editor - orodje za definiranje komponent aplikacije.

Orodja za grafično predstavitev podatkov

 • DrawList Editor - orodje za kreiranje tematik in njihovih parametrov,
 • Print Layout Editor - orodje za oblikovanje predlog za tiskanje,
 • Symbol Editor - orodje za editiranje simbolov,
 • Line Type Editor - orodje za editiranje tipov linij,
 • Hatch Editor - orodje za editiranje šrafur.

Ostala orodja

 • Module Editor - orodje za pripravo procedur / funkcij v SDMS Basicu.
 • User Editor - orodje za definiranje uporabnikov ter njihovih pravic.
 • User Group Editor - orodje za definiranje uporabniških skupin.